ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ

ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါက ဆေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ

ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ‌အနေဖြင့် ဆေးထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားအား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာပေးပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

သစ်တောပညာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်

ပထမနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ ဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ တတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ စတုတ္ထနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။