ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ

ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ‌အနေဖြင့် ဆေးထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားအား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာပေးပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

Written by