ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ

ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါက ဆေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

Written by